Резултати : Аутор Десислава Семковска

Болгарские потребители все лучше знают свои права

Впервые за долгое время, в минувшем 2019 году отмечен 10 % спад в количестве жалоб – отмечают из Комиссии по защите прав потребителей (КЗП). Это орган, который следит за соблюдением прав и интересов болгар при покупках, выборе туроператоров,..

15.03.20 08:00 |

Българските потребители са все по-добре ориентирани относно правата си

За първи път от много време, през изминалата 2019 г., е отбелязан 10 % спад в броя на жалбите – посочват от Комисията за защита на потребителите ( КЗП). Това е органът, който следи за спазване на правата и интересите на българите при покупки,..

15.03.20 08:00 | България

Бугарски потрошачи све боље познају своја права

Протекле 2019. године је забележен пад броја жалби потрошача, што се одавно није дешавало – наводе из Комисије за заштиту потрошача. То је тело које прати поштовање права и интересе потрошача у Бугарској приликом куповине робе и услуга,..

15.03.20 08:00 |

Како је стари затвор у Великом Трнову постао музеј

Једини затвор оријенталног типа у Бугарској подигнут је 1854. године у Великом Трнову, за потребе османлијске власти. Од 1854. до 1954. године коришћен је као етапни затвор. Овде су спровођени многи бугарски револуционари које су након кратког..

09.03.20 08:00 |

Где можно изучать Космос в Болгарии

В современном мире люди потеряли связь со звездами, и немного тех, кто может распознать на ночном небе даже самые известные созвездия. Но есть и такие, кто хочет знать больше о планетах и звездах, узнать тайны Вселенной. Такую возможность..

08.03.20 09:00 |

Како и где у Бугарској можемо нешто више сазнати о Свемиру

Тужно је што савремени човек нема времена да ужива у звезданом небу. Ретки су људи који ће препознати и лоцирати сазвежђа на ноћном небу. Али, срећом, има и оних који су жељни да нешто ново науче о планетама и звездама и завире иза вела тајни..

06.03.20 18:08 |

Къде можем да изучаваме Космоса в България

В съвременния свят хората са загубили връзката със звездите и малцина са тези, които могат да разпознаят на нощното небе дори най-известните съзвездия. Но има и такива, които искат да научат повече за планетите и звездите, да разберат тайните на..

Затворът-музей във Велико Търново пази паметта за стотици български революционери

Единственият в България ориенталски затвор е построен през 1854 г. в Търново за нуждите на турската власт. От 1854 до 1954 г. той е използван по предназначение, като етапен. Тук са били довеждани, за кратко време са престоявали и отвеждани за..

02.03.20 09:00 | България

Тюрьма-музей в Велико-Тырново хранит память о сотнях болгарских революционерах

Единственная в Болгарии восточная тюрьма была построена в 1854 году в Тырнове для нужд турецкой власти. С 1854 по 1954 гг. она использовалась по предназначению, как пересыльная. Сюда приводили, некоторое время держали и отправляли на процесс в..

02.03.20 08:00 |

Кукери играят на Сирни заговезни

Идеята на кукерския обичай е да покаже умиращата и отново раждащата се природа – нещо, което е закодирано и заложено във всички вярвания на българите. В основата на обичая е имитирането на заораването, сеитбата и прибирането на реколтата, което е..

01.03.20 10:49 | Региони