Енциклопедия представя свещените места на България

Интервю на Даниела Големинова с Таня Кадийска в предаването ''Хоризонт за вас''

За първи път в България излиза най-пълната тематична "Енциклопедия Свещените места на България", подготвена от Научноинформационен център "Българска енциклопедия" на БАН.

Енциклопедията дава сведения по темата хронологично от праисторията до днешно време. Разглежда обекти, свързани с различни култови практики и религии, които са част от културното богатство на страната и са обект на културен туризъм. 

Главен редактор на енциклопедията е академик Васил Николов, виден български археолог, професор, доктор на историческите науки, със заслуги за популяризирането на достиженията на българската археология. Водещ редактор на изданието е архитект Таня Кадийска.

"Енциклопедия Свещените места на България" съдържа 704 страници и включва над 1300 снимки. Изданието проследява свещените места на територията на страната – някои от тях съществували в миналото, други – обект на поклонение и днес, разкрива култовите практики и религиозните ритуали, извършвани по тези места, и тяхната функционална приемственост през вековете.

Със самостоятелни статии са представени над 600 обекта – праисторически светилища, уникални паметници, свързани с вярванията на траките, древногръцки и древноримски храмове, първите култови сгради на предхристиянска България, християнски църкви и манастири, мюсюлмански и еврейски култови сгради. Много от тях днес са със статут на недвижими културни ценности с национално значение, част от многоликото духовно културно наследство на България.

Книгата има и три приложения: терминологичен речник, кратка справка за богове, светци и пророци, споменати в статиите, и показалец на включените обекти по области.

Интервюто на Даниела Големинова с Таня Кадийска в предаването "Хоризонт за вас" и репортаж на Даниела Костадинова можете да чуете от звуковите файлове.

Още от Хоризонт за вас