Българско национално радио © 2020 Всички права са запазени

"Топлофикация – Перник" с намерение за използване на природен газ като гориво

"Топлофикация – Перник" АД е входирала в РИОСВ инвестиционно намерение за използване като гориво при производството на електро- и топлоенергия на природен газ през летните месеци, съобщи директорът на дружеството Любомир Спасов. 

Проектът ще се осъществи чрез изграждане на нови мощности, като предварителните разчети показват, че инвестицията ще бъде в размер на минимум 6,3 млн. лева.

Сега съществуващите мощности на ТЕЦ „Република” са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища. 

Поради продължителната експлоатация на залежите в Пернишкия басейн, през последните години се наблюдава трайна тенденция за влошаване качествата на въглищата. 

Реализацията на инвестиционното намерение ще позволи да се запази дейността на дружеството и осигури чиста топлинна енергия за абонатите, уверяват от "Топлофикация – Перник". По този начин няма да се допуска употреба на горива за битово отопление с неясен произход и качество и ще се намалят използваните количества въглища за една календарна година с до 330 000 тона. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища, като прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден оксид.