Eмисия новини
от 12.00 часа

Рязко забавяне на икономическия и на растежа на заетостта в САЩ в началото на 2019, прогнозират икономисти

Икономистите понижиха рязко прогнозите си за икономическия и за растежа на заетостта в САЩ през първото тримесечие на 2019-а година, показват резултати от най-новото ежемесечно проучване на "Уолстрийт джърнъл".

Според последната анкета, проведена между 8-и и 12-и март сред 66 финансови, бизнес и академични икономисти, БВП на САЩ се очаква да нарасне с едва 1,3% през първите три месеца на настоящата година, като това представлява силно понижение спрямо прогноза за растеж от 2%, направена в предходното проучване на "Уолстрийт джърнъл", проведено в началото на февруари. Ако брутният вътрешен продукт нарасне действително в началото на годината с 1,3%, това ще се окаже най-слабата икономическа експанзия от последното тримесечие на 2015-а година, когато БВП на САЩ се увеличи с едва 0,4 на сто.

Мнозинството от анкетираните икономисти, или цели 84%, виждат по-голям риск, че икономиката на САЩ ще нарасне по-бавно, а не по-бързо през следващите 12 месеца. Когато бяха запитани относно най-съществения риск в низходяща посока за техните прогнози, 46,8% от участниците в проучване отбелязаха търговската политика на Белия дом и по-специално по отношение на Китай.

Цели 88,7% от икономистите обаче посочиха, че забавянето на световната икономика ще се отрази "до известна степен" на растежа в САЩ през настоящата година, докато едва 6,5% от анкетираните очакваха, че негативното влияние ще бъде "съществено".

Последното проучване на "Уолстрийт джърнъл" също така отчита понижаване с близо 18% на очакванията за средното темпо на растежа на заетостта в САЩ през първото тримесечие до 170 805 нови работни места ежемесечно от 207 583 според същата анкета през февруари.

Изглежда, че анемичният растеж с едва 20 хиляди на разкритите нови неселскостопански работни места през февруари, както и други слаби икономически данни от последните седмици, като тези за продажбите на дребно и за сдържаната инфлация, са се отразили на последните прогнози на анкетираните водещи икономисти.

Въпреки това малко под 50% от икономистите очакват, че следващата рецесия в САЩ ще стартира през 2020-а година, докато около 33% предполагат, че това ще бъде факт чак през 2021-а година. Тези нива остават непроменени спрямо февруарското проучване на "Уолстрийт джърнъл".

Според повечето респонденти 35-дневното частично спиране на дейността на федералното правителство, което приключи към края на януари, ще отнеме 0,3 процентни пункта от нивото на икономически растеж през първото тримесечие. Те обаче очакват голяма част от тази загуба да бъде възстановена през второто тримесечие, добавяйки 0,2 процентни пункта към икономическия растеж между април и юни, като за второто тримесечие прогнозират, че БВП на САЩ ще нарасне с 2,6% - малко по-добре от прогнозирания през февруари растеж от 2,5 на сто.

Анкетираните икономисти са почти разделени по равно по отношение на това, дали икономиката на САЩ е достигнал т.нар. "пълна" трудова заетост - или точката, при която безработицата повече не може да се понижава, без това да генерира сериозен ценови натиск, както и по-голям натиск за увеличаване на заплащането на труда. Около 44,3% от участвалите в проучването смята, че вече е достигната пълна заетост, докато 47,5% смятат, че не е, но този момент наближава, а едва 8,2% предполагат, че Съединените щати все още не са близо до постигане на пълна трудова заетост. Трябва да се има предвид, че техните прогнози са факт, след като нивото на безработица се понижи през февруари до 3,8% - едно от най-ниските през последните няколко десетилетия.

"Уолстрийт джърнъл" представи резултати и от своето последно проучване сред водещите икономисти относно техните очаквания за бъдещата лихвена политика на Федералния резерв.

Около 57% от анкетираните 66 икономисти са посочили през март, че следващото повишение на основната федералната фондова лихва ще бъде факт през септември или още по-късно, като през февруари на подобно мнение бяха 35%, а през януари - едва 13% от респондентите.

Около 18% от участвалите в последното проучване обаче са предположи, че на този етап Фед вече приключи с политиката на затягане на лихвите и следващото движение ще бъде в посока на намаляване на лихвите ставки. През февруари на това мнения бяха само 10% от анкетираните, а през януари - едва 4%.


Още от