Eмисия новини
от 22.00 часа

Слабо намаляване на излишъка по текущата сметка на еврозоната през февруари

Излишъкът по текущата сметка на еврозоната се сви слабо през февруари от доста високото ниво в началото на годината, показват данни на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Положителният баланс по текущата сметка на сезонно коригирана база намалява през февруари до 35,1 млрд. евро, но след като през януари нарасна до 39,0 млрд. евро (възходяща ревизия от 37,6 млрд. евро) и остава далеч над излишъка от 29,8 млрд. евро година по-рано (през февруари 2017-а).

Балансът по текущата сметка е важно мерило за международната финансова позиция на европейската икономика и измерва грубо разликата между местните спестявания и инвестиции. Позитивен баланс означава, че еврозоната е нетен кредитор на останалия свят, докато отрицателен баланс по текущата сметка означава, че регионът е нетен кредитополучател.

Сумарните данни за 12-те месеца до края на февруари 2018-а година показват, че излишъкът по текущата сметка в еврозоната е бил в размер на цели 408,1 млрд. евро, което представлява 3,7% от БВП на 19-те страни - членки, спрямо излишък за 372,6 млрд. евро, или 3,4% от БВП за същия период година по-рано.

Това означава, че излишъкът по текущата сметка в региона на единната валута запазва своя възходящ тренд, което обаче може да подсили критиките на американския президент Доналд Тръмп по отношение на водещата икономика на еврозоната - Германия, че властите в Берлин не прави нищо за намаляване на търговския дисбаланс със САЩ.


Още от